trường mầm non tư thục chất lượng cao quận 1,3,truong mam non tu thuc chat luong cao quan 1 3,mầm non quốc tế

MỘT NGÀY CỦA BÉ

KHỐI MẪU GIÁO

Thời gian

Hoạt động

 

7g00 – 7g45

- Đón cháu

 

7g45 – 8g00

- Thể dục sáng

 

8g00 – 8g45

-  Ăn sáng, uống sữa

 

8g45 – 9g30

- Hoạt động học

 

9g30 – 10g00

- Làm quen với tiếng Anh

 

10g00 – 10g30

- Chơi, hoạt động ở các góc

 

10g30 – 11g45

- Ăn trưa, ăn trái cây ( bao gồm vệ sinh thay quần áo trước và  vs sau khi ăn)

- Hoạt động 15ph trước khi ngủ

11g45 – 14g00

- Ngủ trưa

 

14g00 – 14g30

- Vệ sinh

 

14g30 – 15g30

- Ăn xế, uống nước quả

 

15g30 – 16g00

- Sinh hoạt chiều

 

16g00 – 17g00

- Trả bé

 

Thứ ba, thứ sáu hoạt động ngoài trời, chăm sóc cây xanh, chơi với nước.

MỘT NGÀY CỦA BÉ

 ( Trẻ 13 – 18 tháng tuổi )

Thời gian

Hoạt động

 

7g – 7g45

 • Đón bé

 

7g45 – 8g00

 • Thể dục sáng

 

8g00 – 8g30

 

 • Ăn sáng, ăn yaourt

8g30 – 8g45

 

 • Chơi tập

8g45 – 10g15

 

 • Ngủ lần 1

10g15 – 11g00

 

 • Ăn trưa, trái cây

11g00 – 11g30

 

 • Chơi tập

11g30 – 12g00

 

 • Uống sữa

12g00 – 14g00

 

 • Ngủ lần 2

14g00 – 14g30

 

 • Vệ sinh bé

14g30 – 15g30

 

 • Ăn xế, uống nước quả

15g30 – 16g00

 

 • Hoạt động chiều

16g00 – 17g00

 

 • Trả bé

MỘT NGÀY CỦA BÉ

 ( Trẻ 6 – 12 tháng tuổi )

Thời gian

Hoạt động

 

7g – 8g30

 • Đón trẻ ,  cho trẻ tắm nắng, ăn sáng

 

8g30 – 10g00

 • Ngủ

 

10g00 – 11g00

 

 • Ăn trưa

11g00 – 11g30

 

 • Chơi tập

11g30 – 12g00

 

 • Bú mẹ, uống sữa

12g00 – 14g00

 

 • Ngủ

14g00 – 14g30

 

 • Vệ sinh bé

14g30 – 15g30

 

 • Ăn xế

15g30 – 16g00

 

 • Chơi  tập

16g00 – 17g00

 

 • Trả bé

Thời gian

 

Hoạt động

 

7g00 – 7g45

-  Đón cháu

7g45 – 8g00

-  Thể dục sáng

8g00 – 9g00

-  Ăn sáng, uống sữa, vệ sinh

9g00 – 9g30

-  Làm quen với tiếng Anh

9g30 – 10g00

-  Hoạt động học,

10g00 – 10g30

-  Chơi, hoạt động ở các góc

10g30 – 11g45

-  Ăn trưa, ăn trái cây (bao gồm vệ sinh thay quần áo trước và  vs sau khi ăn)

 

11g45 – 12g00

-  Hoạt động 15ph trước khi ngủ

12g00 – 14g00

-  Ngủ trưa

14g00 – 14g30

-  Vệ sinh

14g30 – 15g30

- Ăn xế, uống nước quả

15g30 – 16g00

- Hoạt động chiều

16g00 – 17g00

-Trả trẻ

 

 •  Thứ ba, thứ sáu hoạt động ngoài trời, chăm sóc cây xanh, chơi với nước.

chat với trường mầm non tư thục quốc tế hạnh phúc sài gòn

Trường mầm non quốc tế , trường mầm non chất lượng cao , truong mam non quan 10 , quan 3 , nha tre chat luong cao mầm non quận 1 , mầm non quận 3

ban si quan ao,truong mam non chat luong cao